Temaaften om samarbejdet med forsikringsselskaberne

Onsdag den 21. september afholdte Autobranchens Udviklingscenter temaaften omkring opgørelse af skader i samarbejde med DBR dansk bilbrancheråd. Til aftenens arrangement deltog 58 fra værksteder i hele Nordjylland.
Aftenens tema var blandt andet opgørelse af skader i forsi samt fokus på hvordan vi kan få penge på skades arbejde fremadrettet, på trods af større og større pres fra forsikringsselskaber og kunderne.
De stigende omkostninger på værkstedet med hensyn til varme og forbrugsmaterialer, gør at værkstederne skal være mere opmærksomme på at få gjort skaderne rigtig op, samt få alle tillæg med på taksator rapporten. 

 

Finn Larsen fra DBR viste de forskellige funktioner i autotaks som er med til at hjælpe, at få opgjort skaden korrekt, og hvordan man eventuelt kan få et energitillæg med på rapporten.

 

Autobranchens Udviklingscenter havde også et indlæg om hvad man skal være opmærksom på, af hensyn til kalibrering af radar og kamera. Det er vigtigt at disse ting bliver kalibreret korrekt i forbindelse med skader og ved udskiftning af komponenter, men det er også vigtigt at man får kalibreret på visse modeller efter en sporing. 

 

Til arrangementet var der også en del indlæg fra deltagerne om, hvor svært det nogle gange er, at få penge for det stykke arbejde man har udført, det giver store frustrationer for de reparatører der gerne vil gøre deres arbejde fagligt korrekt.

Til slut blev alle enige om, at der skal følges op på dette arrangement, med en aften mere hvor der vil blive fulgt op på de sidste ting.

Alt i alt en rigtig god aften med masse af indlæg og gode diskussioner.